დირექტორი

დეკანოზი იაკობი (ბენიძე)
ტელ – 593 27 12 34