მომავალში სკოლა ტექნიკურად აღჭურვება იმისთვის, რომ პროფესიული კურსები განხორციელდეს სკოლის ბაზაზეც. პროფესიული დუალური განათლება, ერთი მიმართულებით ორ პოზიციაზე მიმდინარეობს, ერთი – პროფესიული საგანმათლებლო დაწესებულება, სადაც სტუდენტი პროფესიისათვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნას იღებს, ხოლო მეორე – კომპანია/საწარმო, სადაც სტუდენტი პროფესიის დაუფლებისათვის საჭირო უნარებს ითვისებს.

გაგაცნობთ პროექტის პირველი ეტაპის რამდენიმე მონაწილეს:

– თამთა ფერსელიძე – გაიარა მოკლევადიანი მომზადებია კურსი და დასაქმდა 3 თვის განმავლობაში ზაფხულის სეზონზე;

– იოანა თავაძე – გაიარა მოკლევადიანი მომზადება კონდიტერის სპეციალობით და დაენიშნა სტიპენდია სამი თვის განმავლობაში;

– თეკლა თავაძე – გაიარა მოკლევადიანი კულინარის კურსი ქართული და ევროპული სამზარეულოს მიმართულებით, დაენიშნა სტიპენდია სამი თვის განმავლობაში.

სკოლა და კოლეჯი თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადადიან; გამოცდილებიდან გამომდინარე ვგეგმავთ უფრო დახვეწილი და მოქნილი სისტემის შექმნას.