• თითოეულ მოსწავლეს ეძლევა საკუთარი, სუფთა და მარკირებული (სახელი, გვარი) წყლის ბოთლის
 • სკოლაში ტარების რეკომენდაცია; ასევე, წყლის ბოთლის გარეცხვის საშუალება დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ დღეში ერთხელ.
 • უზრუნველყოფილია დღის განმავლობაში მოსწავლის მიერ ბოთლის ხარისხიანი სასმელი წყლით შევსების შესაძლებლობა ონკანიდან, დისპენსერიდან;
 • მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ვალდებულებები:
 • ცხელების/რესპირატორული დაავადების შემთხვევაში არ გაუშვათ მოსწავლე სკოლაში;
 • ცხელების/რესპირატორული დაავადების სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში დროულად გაიყვანეთ
 • მოსწავლე სკოლიდან და უზრუნველყავით ბავშვის მიმართვა ოჯახის ექიმთან, ან ცხელების ცენტრში,
 • შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად და პჯრტესტირების ჩასატარებლად;
 • სახლის პირობებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შეატყობინეთ კლასის
 • დამრიგებელს;
 • ცხელების ან სხვა რესპირატორული დაავადების სიმპტომების გამოვლენისას უზრუნველყავით ბავშვის
 • მიმართვა ოჯახის ექიმთან, ან ცხელების ცენტრში, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად და
 • პჯრტესტირების ჩასატარებლად.
 • თანამშრომლობის რგოლი: მოსწავლე, მშობელი და მასწავლებელი:
 • სკოლებში ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრები ხელის ჰიგიენის საკითხებზე, უწყვეტი საინფორმაციო კომუნიკაცია ხელის ჰიგიენის მნიშვნელობის შეხსენების შესახებ COVID-19 ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად;
 • მივაწვდით ინფორმაციას მასწავლებლებს, თანამშრომლებსა და მოსწავლეებსSARS-COV2 ვირუსთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ (თვალსაჩინო ადგილას განთავსდა ხელის ჰიგიენის, პირბადის ტარების, ხველის ეტიკეტისა და სხვა შემახსენებლები);
 • მასწავლებლებთან, მშობლებთან შეხვედრები წარიმართება მაქსიმალურად დისტანციური სერვისების გამოყენებით.გისურვებთ ჯანმრთელობას!