🌏📖პროექტული სწავლება სამოქალაქო განათლებაში
🌐🏫მიმდინარე სასწავლო წელს პირველად ბათუმის წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის X კლასებში სამოქალაქო განათლებაში დაინერგა პროექტული სწავლება, რომელსაც ასწავლის ახალგაზრდა პედაგოგი ანა ანუშიძე.
📃📑 მოსწავლეების მიერ შერჩეული სასწავლო პროექტის მახასიათებლებით განისაზღვრა თემატიკა:
✅მდგრადი განვითარება
✅ციფრული მედეგობა
✅საკანონმდებლო აქტები მოსწავლეებისთვის
✅ პუბლიცისტური წერილები
✅პოლიტიკა და პოლიტიკური იდეოლოგიები
🗺🌐ამ ეტაპზე საინტერესო და დასამახსოვრებელ გაკვეთილებზე მე-10 კლასის მოსწავლეებმა უკვე მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებას.
🌐 თემატიკა: პუბლიცისტური წერილები (X-4 კლასი)
📑 მოსწავლეებმა დაამუშავეს ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტური წერილი «ქალი მასწავლებელი»
🌐თემატიკა: პოლიტიკა და პოლიტიკური იდეოლოგიები (X-1 და X-2 კლასები)
📑 მოსწავლეებმა დაამუშავეს «ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგია»
🌐თემატიკა: პოლიტიკა და პოლიტიკური იდეოლოგიები (X-2 კლასი)
📑განიხილეს ქეისი «პროტესტი ირანში»
🌐თემატიკა: პოლიტიკა და პოლიტიკური იდეოლოგიები (X-1 და X-2 კლასები)
📑 მოსწავლეებმა დაამუშავეს თემა «პოლიტიკური იდეოლოგიების არსი»
🌐თემატიკა: საკანონმდებლო აქტები მოსწავლეებისთვის (X-3 კლასი)
📑მოსწავლეებმა დაამუშავეს მოსწავლის ქცევის კოდექსი
🌐თემატიკა: პუბლიცისტური წერილები (X-4 კლასი)
📑მოსწავლეებმა დაამუშავეს ბარბარე ჯორჯაძის პუბლიცისტური წერილი «ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ»
🗺📚🌏 პროექტული სწავლების ფარგლებში იმართება არგუმენტირებული მსჯელობა და დისკუსია.
📜პროექტის შედეგად მოსამზადებელი პროდუქტი:
✅პოდკასტი;
✅ბუკლეტი;
✅ანიმაცია;
✅პუბლიცისტური წერილი;
✅პოლიტიკის დოკუმენტი.