შპს. «ბათუმის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა» 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო გეგმა

ააიპ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის 6 წლიანი გეგმა 2020-2026 წ.

ააიპ წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის 2019-2020 წლის სასწავლო გეგმა

ააიპ ბათუმის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ერთწლიანი გეგმა 2019-2020