📚📜🏫 ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია
🌐📚24-25 ნოემბერი, 2022-2023 სასწ. წელი
ფოტოგალეა!
კონფერენციის მსვლელობისას- აუდიტორიის დიდი ინტერესი, შემეცნება, სიახლის ძიება, ემოციები, გულშემატკივრობა, სიხარული, მადლიერება!!!!