📚🏫🌏2022 წლის 19 ოქტომბერს ბათუმის წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის XII-4 კლასის მოსწავლეებმა სანდრო კალანდაძემ, ნიკა მჟავანაძემ და თორნიკე სიხარულიძემ ისტორიის გაკვეთილზე წარმოადგინეს რეფერატი თემაზე: ⚔"ნაპოლეონი - ეპოქის შემქმნელი და ეპოქის მსხვერპლი" (მასწავლებელი პირიმზე რურუა).
🌐📖წარდგენის შემდეგ მსმენელებმა და მასწავლებელმა დასვეს შეკითხვები, გამოთქვეს მოსაზრებები და შეაფასეს თანაკლასელთა ნაშრომი.
311588322_574090887849866_771219796734745403_n
312121570_574090891183199_747960943970233334_n
311581961_574091017849853_9216687433259633659_n
311454546_574091021183186_314749355353207278_n
311663691_574091034516518_6698312798359962002_n